BHP Iwa | doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ - Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

BHP Iwa
doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ
Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

Aktualności

Środa, 18.03.2015

Od 1 kwietnia 2015 r. badania lekarskie pracowników po nowemu

Od 1 kwietnia 2015 r. pracaodawców czekają małe zmiany - o dziwo zmiany na lepsze. Ukłonem w ich stronę będzie ułatwienie w postaci "przejęcia" badań lekarskich nowo zatrudnionego pracownika, jeśli ten podejmie pracę w ciągu 30 dni od zakończenia pracy w poprzedniej firmie, a warunki pracy w obu zakłądach będą podobne. Zniknie też dowolność ośrodków medycyny pracy w ustalaniu wzoru skierowania na badania - w końcu będzie obowiązywał jeden ustalony wzór (w zakładce do pobrania).

 

Aby pracodawca mógł zwolnić nowego pracownika z konieczności wykonania badań lekarskich będą musiały być spełnione 3 warunki:

1) stosunek pracy zosatnie nawiązany nie później niż w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy,

2) pracownik będzie musiał przedstawić aktualne zaśiwadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy,

3) pracodawca będzie musiał stwierdzić, że warunki w obecnym miejscu pracy odpowiadają tym na poprzednim stanowisku.

 

Uwaga!!! Powyższe zapisy nie dotyczą pracowników przyjmowanych na stanowisko, na którym wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

 

Badanie profilaktyczne będzie się teraz kończyło orzeczeniem lekarskim  (dotychczas było to zaświadczenie lekarskie)- wzór w zakładce do pobrania.

Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co dają nam nowe przepisy?

Przedstawione zmiany są zdecydowanie kolejnym etapem liberalizacji przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników. Pozwolą na oszczędności - zarówno jeśli chodzi o finanse jak i o oszczędność czasu. W niektórych ośrodkach medycyny pracy wykonanie badań i uzyskanie zaświadczenia trwa ponad tydzień czasu. Pracownik jest wtedy albo niedopuszczony do pracy, albo otrzymuje na ten czas umowę śmieciową, albo co najgorsze zostaje do niej dopuszczony niezgodnie z prawem.

 

Zapraszam do zapoznania się z nowymi dokumentami w zakładce do pobrania.

 

Autor: Iwona Augustynowicz
Udostępnij: