BHP Iwa | doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ - Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

BHP Iwa
doradztwo i szkolenia BHP PPOŻ
Tczew, Gdańsk, Gdynia | pomorskie

Doradztwo przeciwpożarowe

Nasze usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmują:

 

  • Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
  • Pomoc przy doborze urządzeń przeciwpożarowych, wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych, wyznaczaniu miejsc umieszczania gaśnic oraz oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego
  • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
  • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż
  • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych
  • Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • Audyt w zakresie ppoż.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czytaj w Newsletterze:

 

  1. Czy moja firma musi mieć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
  2. Kogo obowiązują szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
BHP Iwa - doradztwo i szkolenia - Tczew, woj. pomorskie